TRANG CHỦ

Dịch vụ của chúng tôi

Ở FPS, chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ tốt nhất, đáng tin cậy và tạo giá trị gia tăng cho khách hàng của chúng tôi. Chúng t ôi luôn cố gắng cung cấp các loại hình dịch vụ kịp thời, đồng thời phục vụ khách hàng chu đáo và chất lượng.

Công ty TNHH FPS Việt Nam là Công ty Tư vấn Quản lý khối lượng của dự án, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Là Công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của Jurukur Bahan FPS Sdn. Bhd., một Công ty tư vấn quản lý khối lượng dự án thành lập ở Malaysia. FPS đã được cấp giấy phép đầu tư bởi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 5 năm 2008.

Xem thêm »

Phương châm của chúng tôi là “Sự thành công cho các dự án phát triển của bạn là sự hài lòng của chúng tôi”

Dự án nổi bật

Landed Properties
Residential
Office
Mix Development